กิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563