โครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาชนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 -7. กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหน้าสถานีได้นำเด็กนักเรียนจำนวน 35 คนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดคลองบุหรี่ใต้