ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี (BAAN NASATHANEE SCHOOL)
หมู่ 1 ตำบล หนองบอน
อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ :  0-3724-1493
E-mail : nasatanee@sk1edu.go.th
Website : www.bsnsc.ac.th